Marcel ve Müge ile Yoga Sutra’lı Asana

Yoga Sutra’lı Asana / Yoga Sutras in Asana ~ for English below👉

Artık Yoga Mola ailesinin birer ferdi sayılan Marcel ve Müge ile müthiş bir atölye 8-9 Mart’ta stüdyomuzda:)

Yoga felsefesini anlatan Patanjali tarafından yazılmış 2000 yıldan fazla geçmişi olan metin Yoga Sutralar
modern yoga kültürü ve pratiğinde hala güncelliğini koruyor.
Sutralarda, Aziz Patanjali, yoga ve pratikleri hakkında bilgeliği ve bilgiyi kısa ve öz şekilde nesillerin çalışması ve öğretiyi aktarması için yazıya dökmüştür. Pratik eden yogi için her sutra kendi içinde spiritüel bilgeliği ve ilhamı yansıtan bir mikro evren gibi derin bir anlayış ve rehberlik sunar.
Marcel ve Müge’yle bu atölye çalışmasında yoga asana, uygulanan pozlar ve pratik için bize tavsiye veren Sutralara odaklanacağız. Antik bilgeliği kullanarak fiziksel deneyimimizde derinleşip, yoga felsefesinin doğasına daha fazla anlayış geliştirerek, Asananın özündeki spiritüelliği/ ruhsallığı keşfedeceğiz.

8 Mart Cuma 19:30-22:00
9 Mart Cmt 16:00-18:30

Tek gün katılım: 120₺
İki gün: 200₺

~~~~~~~~~~~

The Yoga Sutras by Patanjali are a classical scripture of yoga philosophy, dating back more than 2000 years and still very present within modern yoga culture and practice. In the Sutras, the sage Patanjali summarized the wisdom and knowledge about yoga and it’s practices, and wrote them down in short paragraphs, to be used for further study and teaching. Each Sutra being it’s own microcosmos of spiritual wisdom and inspiration, offering a deeper understanding and guidance for the practicing yogi.
In this workshop, with Muge and Marcel, we will focus on the Sutras which give advice for the practice of Yoga Asana, body posture. Using the ancient wisdom to deepen the physical experience, creating more understanding for the nature of it’s philosophical background, and discovering the spiritual essence at the core of Asana.

8 March Fri 19:30-22:00
9 March Sat 16:00-18:30
1 day: 120₺
Both days: 200₺

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir